Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 04/07/2019 09:23:42


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας».

Το Μέτρο καλύπτει τις δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε σύστημα ποιότητας καθώς και τις δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης για τα πρώτα 5 έτη ένταξης σε σύστημα ποιότητας. Για την 2η προκήρυξη του Μέτρου δικαίωμα συμμετοχής έχουν γεωργοί και ομάδες γεωργών που είναι νέοι συμμετέχοντες στα ακόλουθα δύο συστήματα ποιότητας:
- Βιολογικά προϊόντα (φυτική και ζωική παραγωγή)
- Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης είναι €1.500.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 8 Ιουλίου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2019 στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ενημερωτικό Έντυπο του Μέτρου από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων