Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 21 "ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19" - ΔΡΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΒΑΣΗ "ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ'' - 14/05/2021 07:46:21


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Στήριξη των Επιχειρήσεων Παραγωγής Οίνου Βάση Κουμανδαρία».

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται στις €108.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 14 Μαΐου 2021 μέχρι τις 28 Μαΐου 2021 στο Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Γεωργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, οι αιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Μονάδα Εφαρμογής (τηλ. 22375674, 22760482, 25803924) .

Για τους όρους συμμετοχής στο Μέτρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Ενημερωτικά Έντυπα των Καθεστώτων καθώς και τα Έντυπα Αίτησης από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και από τις ιστοσελίδες www.paa.gov.cy, www.capo.gov.cy και www.moa.gov.cy/da_______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών