Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.2 - ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» - 21/10/2019


To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν προς τις εγκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) την έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών του Καθεστώς 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας».

Οι ΟΤΔ καλούνται να ετοιμάσουν τα έγγραφα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην περιοχή παρέμβασης τους, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και να τα υποβάλουν στο Τμήμα Γεωργίας προς έγκριση.

Η περίοδος κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες ΟΤΔ μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφα προς έγκριση για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος είναι από 21/10/2019 – 30/10/2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €460.000.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων