Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


"ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 10.1.9 «ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΖΩΩΝ» - 28/04/2021 12:00:13 μμ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν την προκήρυξη του Καθεστώτος 10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων».

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι οι κάτοχοι των πιο κάτω παραδοσιακών φυλών:

· αυτόχθονη (ντόπια) φυλή βοοειδών


· ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο πρόβατο)

· ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά)

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της Δ' Προκήρυξης ανέρχεται σε €500.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 5 Μάϊου 2021 μέχρι τις 21 Μάϊου 2021 (δικαίωμα υποβολής αίτησης με ποινή μέχρι 15/6/2021) στα Επαρχιακά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς 10.1.9 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος καθώς και τα Έντυπα Αίτησης από τα Επαρχιακά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και από τις ιστοσελίδες www.paa.gov.cy και www.capo.gov.cy
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων