Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» - 14/05/2021 08:37:55


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 3.2 «Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά».

Το Καθεστώς καλύπτει τις δαπάνες για τη διενέργεια δράσεων ενημέρωσης και προώθησης από ομάδες παραγωγών. Στην Β’ προκήρυξη του Καθεστώτος 3.2 θεωρούνται επιλέξιμα τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:
- Προϊόντα Βιολογικής Παραγωγής
- Κολοκάσι Σωτήρας /Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles Sotiras (ΠΟΠ)
- Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού/ Glyko Triantafyllo Agrou (ΠΓΕ)
- Παφίτικο Λουκάνικο /Pafitiko Loukaniko (ΠΓΕ)
- Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou (ΠΓΕ)
- Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου / Koufeta Amygdalou Geroskipou (ΠΓΕ)
- Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania (ΓΕ)
- Ούζο /Ouzo (ΓΕ)
- Λουκάνικο Πιτσιλιάς / Loukaniko Pitsilias
- Λούντζα Πιτσιλιάς / Lountza Pitsilias
- Χοιρομέρι Πιτσιλιάς / Hiromeri Pitsilias

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης είναι €300.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 14 Μαΐου 2021 μέχρι 27 Ιουλίου 2021 στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Η στήριξη ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου κόστους της δράσης, με μέγιστο ύψος επιδότησης τις €100.000 ανά δικαιούχο ανά τριετία.

Σημειώνεται ότι, λόγω της αξιοσημείωτης αύξησης των συστημάτων ποιότητας που έχουν εγκριθεί το τελευταίο διάστημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Καθεστώτος 3.2, καθορίζεται ως ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο, το ποσό των €120.000 για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2014-2022.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ενημερωτικό Έντυπο του Καθεστώτος καθώς και το Έντυπο Αίτησης από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, την ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy_______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών