Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μεταποιημένα: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟΜΕAΣ > Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά >> Κανονισμοί

Αριθμός
Έτος
Θέμα
1979
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται από τρίτες χώρες.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία