Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ


Ανακοίνωση Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης Χοίρειου Κρέατος
Εγχειρίδιο Εφαρμογής- Ενημέρωση Αιτητών Αποθεματοποίησης Χοίρειου Κρέατος
Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Χοίρειου κρέατος - 2022 - ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΧΚ_01
Αίτηση Πληρωμής Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Χοίρειου κρέατος 2022 - ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΧΚ_07
Πληροφορίες πριν τις εργασιες Αποθεματοποίησης - ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΧΚ02
Ειδοποιήση για έξοδο από Αποθεματοποίηση- ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΚΧ 05
Πληροφορίες μετά τις εργασίες Αποθεματοποίησης - ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΧΚ09 (Α)
Πληροφορίες μετά τις εργασίες Αποθεματοποίησης - ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΧΚ09 (Β)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΕ) Αποθεματοποίησης Χοίρειου Κρέατος

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών