Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Χοιρινό Kρέας: Τρέχουσες ΑνακοινώσειςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟΜΕAΣ > Χοιρινό Kρέας >> Τρέχουσες Ανακοινώσεις

Α/Α
Λεπτομέρειες
Ανακοίνωση ΚΟΑΠ
Ανακοίνωση όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε
01
Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ποσότητα για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση και η οποία θα προστεθεί στην ποσότητα που καθορίζεται για την υποπερίοδο από 1η Απριλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν από την Ένωση για τα προϊόντα στον τομέα του χοιρείου . (2012/C 38/06)


Οι πρόνοιες και οι αναφορές των Κανονισμών μέχρι και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2008 της 16/6/2008, έχουν συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό έντυπο του τομέα.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία