Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χοιρινό Kρέας: Τρέχουσες ΑνακοινώσειςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟΜΕAΣ > Χοιρινό Kρέας >> Τρέχουσες Ανακοινώσεις

Α/Α
Λεπτομέρειες
Ανακοίνωση ΚΟΑΠ
Ανακοίνωση όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε
01
Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ποσότητα για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση και η οποία θα προστεθεί στην ποσότητα που καθορίζεται για την υποπερίοδο από 1η Απριλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν από την Ένωση για τα προϊόντα στον τομέα του χοιρείου . (2012/C 38/06)


Οι πρόνοιες και οι αναφορές των Κανονισμών μέχρι και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2008 της 16/6/2008, έχουν συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό έντυπο του τομέα.

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών