Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επίτροπος Αγροτικών ΠληρωμώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών: κ. Ανδρέας Κυπριανού

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών είναι ο επικεφαλής του Οργανισμού. Έχει την ευθύνη του Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης και της Εκτέλεσης της πολιτικής του Οργανισμού. Εκπροσωπεί τον ΚΟΑΠ στις εθνικές αρχές και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του έχει τις ευθύνες για:

1.την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού

2. τη διεκπεραίωση της εργασίας του Οργανισμού καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής του όπως καθορίζεται από το Νόμο


3. τον σχεδιασμό και διεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού, και

4. τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες, ιδρύματα και Οργανισμούς της Κύπρου και του
εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών