Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γάλα & Γαλακτοκομικά: Ενημερωτικό ΈντυποΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Microsoft Word - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ V2- Γάλα και Γαλακτοκομικά Προϊόντα 17_11_2011 _2_.pdf Microsoft Word - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ V2- Γάλα και Γαλακτοκομικά Προϊόντα 17_11_2011 _2_.pdf

Το Ενημερωτικό Έντυπο εξηγεί και αναλύει στον ενδιαφερόμενο σημαντικά στοιχεία για την ορθότερη εφαρμογή των Κανονισμών του συγκεκριμένου τομέα γεωργικών προϊόντων αναφορικά με την έκδοση Αδειών και Πιστοποιητικών Εισαγωγής / Εξαγωγής ή Προκαθορισμού.

Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών