Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΜΕΤΡΟ 22 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΙΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ανακοίνωση Μέτρου 22
Εγχειριδιο Εφαρμογής Ενημέρωσης Αιτητών - Σιτοκαλλιέργεια
Εγχειριδιο Εφαρμογής Ενημέρωσης Αιτητών - Αιγοπροβατοτροφία

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών