Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προκηρύξεις Μέτρων Από ΟΤΔ Στα Πλαίσια Του Άξονα LEADERΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ

ΜΕΤΡΟ: 4.1 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης» 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (09/01/2013 – 11/04/2013)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ: 4.1.1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα γεωργίας και δασοκομίας»

ΔΡΑΣΗ: 4.1.1/1.6 «Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων»


  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Τεύχος Ενημέρωσης Υποψηφίου Δικαιούχου για τη Δράση 4.1.1/1.6
  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΕΣΤΩΣ: 4.1.3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας»ΔΡΑΣΗ: 4.1.3/3.1 «Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»


  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Τεύχος Ενημέρωσης Υποψηφίου Δικαιούχου για τη Δράση 4.1.3
  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ: 4.1.3/3.1)
  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ: 4.1.3/3.2)


_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών