Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καθεστώς 4.3.1 - Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξηΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ε' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1
(8/6/2023 - 31/12/2024)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.3.1
Αίτηση Καθεστώτος 4.3.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 4.3.1Δ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1
(05/08/2019 - 9/12/2022)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.3.1
Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων Καθεστώτος 4.3.1
Αίτηση Καθεστώτος 4.3.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 4.3.1Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1
(7/5/2018 - 10/12/2018)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.3.1
Αίτηση Καθεστώτος 4.3.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 4.3.1Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1
(7/4/2017 - 30/11/2017)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.3.1
Αίτηση Καθεστώτος 4.3.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 4.3.1Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1
(6/4/2016 - 30/10/2016)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.3.1
Αίτηση Καθεστώτος 4.3.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 4.3.1

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών