Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ THN ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΡΥΖΙΟΥ-
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1273/2011 - 17/06/2014 01:13:57 μμ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει ότι αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού για την υποπερίοδο Ιουλίου 2014 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1273/2011.
Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων: 1 – 14 Ιουλίου 2014
Επισυναπτόμενα θα βρείτε τον σχετικό κανονισμό, καθώς και τους συντελεστές που δόθηκαν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού:


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΜΕΤΡΟ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ / ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ: 22557709, 22557723, 22557690 Φαξ: 22 317 023
www.capo.gov.cy
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1273-2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 27 Ιουλίου 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 26 Ιουλίου 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 26 Ιουλίου 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 23 Ιουλίου 2010.pdf


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία