Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΣΑ 2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία – σε εξοπλισμό επεξεργασίας και υποδομές οινοποιίας – σε δομές και εργαλεία οινικής εμπορίας»Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


4_Υπ. Δήλωση_Ελεγκτή_ΜΗ_ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ _ΜΜΕ
4_Υπ. Δήλωση_Ελεγκτή_ΜΗ_ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ_ΜΕΓΑΛΗ επιχείρηση
Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωση Αιτητών_Παρέμβαση ΕΠΣΑ 2_ver1.1
Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση μη χρηματοπιστικων προβληματικών επιχειρήσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_τεχνοοικονομική μελέτη
Υπόδειγμα ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ_ver 1.1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Προκήρυξη Παρέμβασης ΕΠΣΑ 2

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών