Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη / Προώθηση σε Τρίτες Χώρες (6η Προκήρυξη)Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ανακοίνωση Μέτρου ΕΠΣΑ 3β (6η προκήρυξη)
Έντυπο αίτησης συμμετοχής Μέτρου ΕΠΣΑ 3β (6η προκήρυξη)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών Μέτρου ΕΠΣΑ 3β (6η προκήρυξη)
Κανονισμός CELEX_32016R1150_EL_TXT Μέτρου ΕΠΣΑ 3β (6η προκήρυξη)
Κανονισμός CELEX_32016R1149_EL_TXT Μέτρου ΕΠΣΑ 3β (6η προκήρυξη)
Κανονισμός CELEX_32017R0256_EL_TXT Μέτρου ΕΠΣΑ 3β (6η προκήρυξη)

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών