Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καθεστώς 8.5 - Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α
(05/09/2016 - 30/12/2016)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.5
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Καθεστώτος 8.5
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.5
Έντυπο Άιτησης Καθεστώτος 8.5


B' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α
(30/07/2019 - 31/10/2019)
Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτων 8.5
Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.5
Έντυπο Άιτησης Καθεστώτος 8.5
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών