Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους ΛτδΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΑναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους Λτδ ("ΑΝΕΤ")

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 139, Γαλάτα
2827 Λευκωσία

Τηλ.: 22 952043
Φαξ: 22 952045


Η Εταιρεία Ανάπτυξης Τροόδους συνενώνοντας όλες τις περιοχές (5 υποπεριοχές / 61 κοινότητες ) που αποτελούν την περιφέρεια Τροόδους και αναπτύσσοντας άρρηκτους δεσμούς, αποσκοπεί στην ανάπτυξη, ανάδειξη και προβολή του προωθώντας παράλληλα προς επίλυση τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι περιοχές αυτές όσο και οι επιμέρους κοινότητες που τις αποτελούν. Η εταιρεία συστάθηκε το Γενάρη του 2009 ως εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών