Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καθεστώς 3.2: Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγοράΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2
(31/10/2016 - 28/2/2017)
Ανακοίνωση Α' Προκήρυξης
Ανακοίνωση Παράτασης Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2
Αίτηση Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2B' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2
(14/5/2021 - 29/10/2021)
Ανακοίνωση Β' Προκήρυξης
Διευκρίνιση Β' Προκήρυξης
Ανακοίνωση Παράτασης Β' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Β' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2
Αίτηση Β' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών