Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.6 – ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
- 17/05/2023 10:57:15 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027), ανακοινώνει την Προκήρυξη της Παρέμβασης Α.Α. 1.6 - Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές των ζώων.

Στόχος της Παρέμβασης είναι η παροχή κινήτρων για διατήρηση των υπό εξαφάνιση πληθυσμών σε παραδοσιακές φυλές ζώων. Συγκεκριμένα, η Παρέμβαση αφορά στη διατήρηση των υπό εξαφάνιση πληθυσμών παραδοσιακών φυλών ζώων, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα εδαφολογικά-κλιματολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου και μη αντικατάσταση των πληθυσμών αυτών με νέες αποδοτικότερες φυλές ζώων.

Οι φυλές αυτές είναι:

- η αυτόχθονη (ντόπια) φυλή βοοειδών

- η ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο πρόβατο)

- η ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά)

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων αιτήσεων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν) 18/05/2023 – 2/06/2023
Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής) 3/06/2023 - 27/06/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών, καθώς και άλλα σχετικά έντυπα για την Παρέμβαση, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999._______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών