Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΓΕΩΡΓΟΥΣ -ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ - 11/05/2023 09:12:39 πμΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές συνολικού ύψους €279.945, στους δικαιούχους του Μέτρου 22: «Έκτακτη Ενίσχυση για Στήριξη των Γεωργών για Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, Δράση Γ: Αμπελουργία – (Ποικιλίες «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο»)».

Στόχος του Μέτρου ήταν η παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους αμπελουργούς για τους αμπελώνες με την ποικιλία «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο», των οποίων η παραγωγή σταφυλιών εσοδείας 2022 δεν θα διατίθετο στην αγορά και θα παρέμεινε ασυγκόμιστη μέχρι την πλήρη φυσική καταστροφή της.

Δικαιούχοι στο Μέτρο ήταν οι αμπελουργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο και οι οποίοι κατέχουν αμπελώνες με τουλάχιστον ένα δεκάριο ενιαία και συμπαγή αμπελουργική έκταση ανά αμπελώνα καταχωρημένη στο μητρώο, με την ποικιλία «Ξυνιστέρι» ή/και «Ντόπιο Μαύρο».

Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση είναι 48% της χρηματοδότησης του Μέτρου, ενώ το υπόλοιπο 52% αποτελεί Εθνική συνεισφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία