Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
- 17/03/2023 10:37:49 πμΟ ΚΟΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023 (ΕΑΕΕ2023) ως ακολούθως:

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
20/03/2023 - 10/04/2023
Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με ποινή
11/04/2023 - 05/05/2023
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις
20/10/2023*
*Με περιορισμούς που προνοούνται στους Κανονισμούς που διέπουν την ΕΑΕΕ.


Η Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

Η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Παρεμβάσεις:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ø Α.Π. 1 - Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα

Ø Α.Π. 5 - Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Ø Α.Π. 4 - Συμπληρωματική Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς

Ø Α.Π. 2.2 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα Εσπεριδοειδή

Ø Α.Π. 3.1 - Οικολογικό Πρόγραμμα για βελτίωση της οργανικής ουσίας και ποιότητας του εδάφους και ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών συστατικών

Α.Π. 3.1Α - Καλλιεργητικές φροντίδες στην καλλιέργεια της μπανάνας
Α.Π. 3.1Β - Θρυμματισμός κλαδεμάτων και εφαρμογή των φυτικών υπολλειμάτων στο έδαφος (δενδρώδεις και αμπέλια)
Α.Π. 3.1Γ - Αξιοποίηση κομπόστας σε μόνιμες και ετήσιες καλλιέργειες
Α.Π. 3.1Δ - Φιλικές γεωργικές πρακτικές στην καλλιέργεια της χαρουπιάς
Α.Π. 3.1Ε - Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταριού και κριθαριού σε συνδιασμό με τη χρήση λάσπης ή λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης ή Βιολογικής Γεωργίας
Ε1 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και Λάσπης
Ε2 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης
Ε3 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου στη Βιολογική Γεωργία
Ε4 Εξαίρεση Πρώτου έτους – Χρήση Συμβατικών Λιπασμάτων μετά από χημική ανάλυση εδάφους
Ø Α.Π. 3.2 - Οικολογικό Πρόγραμμα για μείωση της επιβάρυνσης των εδαφών και των υδάτων από χημικά σκευάσματα φυτοπροστασίας
Α.Π. 3.2Α - Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης σε ανοικτές καλλιέργειες και θερμοκηπίου
Α.Π. 3.2Β - Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας, σε νηματώδεις
Α.Π. 3.2Γ & Δ - Αποκλεισμός της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες και διάσπαρτα δέντρα
§ Συστηματικές Φυτείες Δενδρωδών Καλλιεργειών
§ Συστηματικές Φυτείες Καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου
§ Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά
§ Αμπελώνες οινοπαραγωγής
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ

Ø Α.Α. 1.1 - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στα εσπεριδοειδή και την πατάτα

Α.Α. 1.1Α - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας
Α.Α. 1.1Β - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
Ø Α.Α. 1.2 - Συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών
Α.Α. 1.2Α - Εναλλαγή καλλιεργειών στην καλλιέργεια της πατάτας
Α.Α. 1.2Β - Εφαρμογή εξαετούς προγράμματος αμειψισποράς στα σιτηρά
Ø Α.Α. 1.3 - Προστασία της βιοποικιλότητας
Α.Α. 1.3Α - Διατήρηση στοιχείων του τοπίου / νησίδες βιοποικιλότητας με μελισσοκομικά φυτά
Α.Α. 1.3Β - Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
Α.Α. 1.3Γ - Συντήρηση ή διατήρηση ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων
Α.Α. 1.3Δ - Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και οικιστικές ζώνες
Ø Α.Α. 1.4 - Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
Α.Α. 1.4Α - Φυτική Παραγωγή
Α.Α. 1.4Γ - Μελισσοκομία
Ø Α.Α. 1.8 - Διατήρηση αμπελώνων

Α.Α. 1.8Α - Διατήρηση και βιώσιμη χρήση γηγενών ποικιλιών οινοπαραγωγής της Κύπρου
Α.Α. 1.8Β - Διατήρηση Παλαιών Αμπελώνων Οινοπαραγωγής με Γηγενείς Ποικιλίες της Κύπρου για Σκοπούς Διαιώνισης του Ντόπιου Γενετικού Κεφαλαίου και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
Ø Α.Α. 2 - Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς και φυσικούς περιορισμούς

Ø Α.Α. 3 - Ενισχύσεις σε περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 2000)

Α.Α. 3Δ1 - Ασυγκόμιστη παραγωγή
Α.Α. 3Δ2 - Διαχείριση βοσκοτόπων

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων τους σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, που για την ενεργοποίηση της, θα πρέπει όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στον ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy ή να αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999._______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών