Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
- 13/03/2023 09:55:52 πμ


To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος για το έτος 2023.

Το 2023 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος και επιλέξιμες θα είναι οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από την 1ην Ιανουαρίου 2023 μέχρι την 31ην Ιουλίου 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2023 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις καθώς και οι δικαιούχοι παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Δράση
Περίοδος Υποβολής
Αιτήσεων
Δικαιούχοι
Β1, Β2, Γ και Δ1
13 Μαρτίου 2023
μέχρι 28 Μαρτίου 2023
Μελισσοκόμοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας που πληρούν τις πρόνοιες του εγχειριδίου εφαρμογής
Α, Δ2, Ε και Στ
13 Μαρτίου 2023
μέχρι 31 Ιουλίου 2023
Δράση Α και Στ Οργανωμένο σύνολο ή κοινοπραξία οργανωμένων συνόλων που πληρούν τις πρόνοιες του εγχειριδίου εφαρμογής
Δράση Δ2 και Ε Κρατική Υπηρεσία

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους και προνοεί συνολικές δαπάνες (επιδοτήσεις) ύψους €339.306 ανά έτος και συνολικό προϋπολογισμό €1.696.530 για την πενταετία 2023-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών