Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΧΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΣΕΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 - 25/01/2023 08:37:09 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την έναρξη ετήσιας απογραφής ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων στο πλαίσιο εφαρμογής της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Αιγοπροβάτων (ΣΕΑ) 2023, αλλά και δυνατόν άλλων μέτρων κεφαλικής επιδότησης αιγοπροβάτων που τυχόν προκηρυχθούν για το έτος 2023.

Ως πρώτη ημέρα διενέργειας ετήσιας απογραφής ζωικού πληθυσμού στην εκμετάλλευση έχει καθοριστεί η 31η Ιανουαρίου 2023 και ως τελευταία ημέρα απογραφής και κοινοποίησης αποτελεσμάτων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) έχει καθοριστεί η 21η Φεβρουαρίου 2023.


Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία απογραφής, σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των ΚΥ, ο ζωικός πληθυσμός στην εκμετάλλευση είναι 100 ή περισσότερα ζώα, η απογραφή θα πρέπει να διενεργηθεί με σαρωτή. Η απογραφή με τη χρήση σαρωτή σε εκμεταλλεύσεις με ζωικό πληθυσμό 100 ή περισσότερα ζώα, αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας.


Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή / και διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια της απογραφής ζωικού πληθυσμού, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία ή Κτηνιατρικούς Σταθμούς.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία