Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ 14 – ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ - 18/01/2023 12:03:12 μμΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει, ότι η διορία υποβολής των ετήσιων Βεβαιώσεων Ανασκόπησης της Ευημερίας των Αιγοπροβάτων για τους συμμετέχοντες στη Δ’ και Ε’ προκήρυξη του Μέτρου 14 για το έτος 2022, είναι μέχρι και τις 31/01/2023, στα κατά τόπους Επαρχιακά/Περιφερειακά Γραφεία ΚΟΑΠ.

Το σχετικό έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy, στην ενότητα για το Μέτρο 14, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - Μέτρο 14 - Καλή Διαβίωση των Ζώων (capo.gov.cy).

Η προσκόμιση της βεβαίωσης στην πιο πάνω περίοδο αποτελεί μέρος της υλοποίησης του σχεδίου καλής διαχείρισης και σε περίπτωση μη υποβολής της βεβαίωσης εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, η αίτηση απορρίπτεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά/Περιφερειακά Γραφεία ΚΟΑΠ ή και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΚΟΑΠ στο 77771999.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία