Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 9 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - 19/04/2023 12:41:28


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνουν την Γ’ Προκήρυξη του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

Μέσω του Μέτρου παρέχεται κατ’ αποκοπή οικονομική ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις στις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών οι οποίες έτυχαν αναγνώρισης από την Αρμόδια Αρχή (Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας) μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται στα €2.000.000. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 στις 14:00 μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του Μέτρου περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία