Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων
- 29/09/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2022- ΜΕΤΡΟ 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» -Β’ Προκήρυξη
- 17/08/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
- 28/07/2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.1 «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ»
- 30/06/2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.7 – ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ - ΧΟΙΡΟΙ)
- 22/06/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 9.1 - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΗ (Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
- 21/06/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 1.3 "ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΗ" (Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
- 21/06/2023 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.7 – ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ - ΧΟΙΡΟΙ)
- 14/06/2023 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019 – 2023 -2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022 - 2023
- 08/06/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1 - "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
- 19/05/2023 ΚΟΑ 16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ
- 17/05/2023 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.6 – ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
- 11/05/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
- 11/05/2023 ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΓΕΩΡΓΟΥΣ -ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
- 05/05/2023 ΚΟΑ 16- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ,ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2023
- 27/04/2023 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019 - 2023- ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022 - 2023
- 25/04/2023 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Α. 1.5 – ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
- 24/04/2023 Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 1.3: «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΗ»
- 24/04/2023 ΚΟΑ 16- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ,ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2023
- 19/04/2023 Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 9 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
- 07/04/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Α. 1.4 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 2023
- 07/04/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Π. 2.1 - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΣΕΑ) 2023
- 05/04/2023 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022 - 2023


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών