Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κενές Θέσεις - ΑρχείοShow details for [<a class="simpletext">2023</a>]2023
Show details for [<a class="simpletext">2020</a>]2020
Show details for [<a class="simpletext">2019</a>]2019
Show details for [<a class="simpletext">2017</a>]2017
Show details for [<a class="simpletext">2012</a>]2012
Show details for [<a class="simpletext">2011</a>]2011
Show details for [<a class="simpletext">2010</a>]2010
Show details for [<a class="simpletext">2009</a>]2009
Hide details for [<a class="simpletext">2008</a>]2008
Show details for [<a class="simpletext">Οκτώβριος</a>]Οκτώβριος
Show details for [<a class="simpletext">Σεπτέμβριος</a>]Σεπτέμβριος
Show details for [<a class="simpletext">Ιούλιος</a>]Ιούλιος
Show details for [<a class="simpletext">Ιούνιος</a>]Ιούνιος
Show details for [<a class="simpletext">Φεβρουάριος</a>]Φεβρουάριος
Hide details for [<a class="simpletext">Ιανουάριος</a>]Ιανουάριος
- 28/01/2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ / ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΑ – ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Γ
Show details for [<a class="simpletext">2007</a>]2007
Show details for [<a class="simpletext">2006</a>]2006
Show details for [<a class="simpletext">2005</a>]2005
Show details for [<a class="simpletext">2004</a>]2004

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών