Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κενές Θέσεις
- 16/02/2024 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
- 28/12/2023 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- 08/12/2023 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
- 26/09/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ


Αρχείο Κενών Θέσεων

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών