Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο Προσφορών κάτω από τα όριαShow details for [<a class="simpletext">2023</a>]2023
Show details for [<a class="simpletext">2022</a>]2022
Show details for [<a class="simpletext">2021</a>]2021
Show details for [<a class="simpletext">2020</a>]2020
Hide details for [<a class="simpletext">2019</a>]2019
Hide details for [<a class="simpletext">Οκτώβριος</a>]Οκτώβριος
- 30/10/2019 «Διαγωνισμός για προμήθεια και συντήρηση ενός επιβατικού οχήματος με κίνηση στους (τέσσερις) 4 τροχούς (SUV), Αρ. ΟΑΠ/ΠΕΟ/01/19/08».
Show details for [<a class="simpletext">Σεπτέμβριος</a>]Σεπτέμβριος
Show details for [<a class="simpletext">Ιούλιος</a>]Ιούλιος
Show details for [<a class="simpletext">Ιούνιος</a>]Ιούνιος
Show details for [<a class="simpletext">Μάρτιος</a>]Μάρτιος
Show details for [<a class="simpletext">Ιανουάριος</a>]Ιανουάριος
Show details for [<a class="simpletext">2018</a>]2018
Show details for [<a class="simpletext">2017</a>]2017
Show details for [<a class="simpletext">2016</a>]2016
Show details for [<a class="simpletext">2015</a>]2015
Show details for [<a class="simpletext">2014</a>]2014
Show details for [<a class="simpletext">2013</a>]2013
Show details for [<a class="simpletext">2012</a>]2012
Show details for [<a class="simpletext">2011</a>]2011
Show details for [<a class="simpletext">2010</a>]2010
Show details for [<a class="simpletext">2009</a>]2009
Show details for [<a class="simpletext">2008</a>]2008
Show details for [<a class="simpletext">2007</a>]2007
Show details for [<a class="simpletext">2006</a>]2006

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών