Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές κάτω από τα όρια
- 15/09/2023 «Διαγωνισμός για προμήθεια φορητών δεκτών Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) τύπου receiver για τις ανάγκες του ΚΟΑΠ, Αρ. ΟΑΠ/GNSS/01/23/11»
- 31/08/2023 «Διαγωνισμός για Αναβάθμιση και Συντήρηση των Συστημάτων Ασφαλείας των κτηρίων του ΚΟΑΠ, Αρ. ΟΑΠ/ΑΣΑ/01/23/08»
- 30/08/2023 «Διαγωνισμός για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριών, Αρ. ΟΑΠ/ΥΑΠ/01/23/09».
- 26/07/2023 «Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εγγράφων του Αρχείου Αιτήσεων του ΚΟΑΠ, Αρ. ΟΑΠ/ΨΕΑ/01/23/05»
- 30/05/2023 "Διαγωνισμός για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών, ΟΑΠ/ΝΥΠ/01/23/06"
- 19/05/2023 «Διαγωνισμός για Προμήθεια, Διαμόρφωση, Συντήρηση και Παρακολούθηση Υπηρεσιών νέφους - Software as a Service (SaaS) για Web Application Firewall (WAF) μέχρι πέντε (5) ιστοτόπων για τις ανάγκες του ΚΟΑΠ, Αρ. ΟΑΠ/ΠΔΙ/01/23/04».
- 18/05/2023 «Διαγωνισμός για Προμήθεια Δορυφορικών Εικόνων αρχείου VHR (Very High Resolution) και HR (High Resolution) για τις ανάγκες των ελέγχων μέσω παρακολούθησης, Αρ. ΟΑΠ/ΔΕΑ/01/23/03»
- 21/04/2023 «Διαγωνισμός για Διοργάνωση 7ου Ετήσιου Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, Αρ. ΟΑΠ/ΑΠΦ/01/23/02»


Αρχείο Προσφορών κάτω από τα όρια

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών