Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές πάνω από τα όρια
- 27/09/2023 «Διαγωνισμός για Αναβάθμιση και Επανασχεδιασμό του συστήματος Navision στη νεότερη έκδοση (Dynamics 365), Αρ. ΟΑΠ/ΑΕΝ/02/23/12») .


Αρχείο Προσφορών πάνω από τα όρια

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών