Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019 - 2023-
ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022 - 2023 - 27/04/2023 02:57:13 μμ


O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, στα πλαίσια της Προκήρυξης του Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ 2022-2023 ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους αμπελουργούς ότι προστίθενται οι πιο κάτω επιλέξιμες ποικιλίες ως ακολούθως:


Α/Α
Ποικιλία
Ύψος ενίσχυσης
(€ ανά δεκάριο)
1.
Μαραθεύτικο (ως κύρια καλλιέργεια με ποσοστό κατοχής ίσο ή άνω του 50%). Προσμετρείται και η έκταση της ποικιλίας επικονίασης)€251 ανά δεκάριο
2.
Πρωμάρα €321 ανά δεκάριο
3.
Alicante Bouschet€208 ανά δεκάριο
4.
Sauvignon Blanc€354 ανά δεκάριο
5.
Grenache € 231 ανά δεκάριο
6.
Semillon€ 238 ανά δεκάριο
7.
Cinsault / Oeillade€ 164 ανά δεκάριο
8.
Palomino€ 160 ανά δεκάριο
9.
Ασύρτικο€ 249 ανά δεκάριο
Πρόσθετα δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 10 Μαΐου 2023 και ώρα 24:00. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι τις 11 Μαΐου 2023.

Το αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και σχετικές πληροφορίες για το Μέτρο βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy


Για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα τηλέφωνα: 25803921, 25803922, 25877396, 25877063, 26804587, 26804585, 22760482.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία