Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΚΟΑ 16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ - 19/05/2023 09:33:26 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος για τα σχολεία σας ενημερώνουν για τα πιο κάτω:

1. Η Εφαρμογή Συνοδευτικών Μέτρων είναι Yποχρεωτική
Τα σχολεία έχουν προ-εγκριθεί συγκεκριμένα ποσά για συνοδευτικά Μέτρα και οφείλουν να αντλήσουν αλλά όχι να ξεπεράσουν αυτά τα ποσά. Η εφαρμογή τουλάχιστον ενός Συνοδευτικού Μέτρου για το κάθε Καθεστώς που έχετε προ-εγκριθεί είναι υποχρεωτική και κρίνεται ως απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος.

2. Τιμή Γάλακτος στους Τιμοκατάλογους Σχολικών Κυλικείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 2022-2023
Το ανώτατο ποσό επιδότησης των 0.60 σεντ ανά τεμάχιο γάλακτος των 250 ml (Το συγκεκριμένο επιλέξιμο προϊόν) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ είναι καταγραμμένο στους Τιμοκατάλογους Σχολικών Κυλικείων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Σχολική Χρονιά 2022-2023. Συνεπώς οποιαδήποτε υπέρβαση της τιμής των 0.60 σεντ ΔΕΝ θα επιδοτείται. Αυτό ισχύει για την Περίοδο κατά την οποία το κόστος του γάλακτος επιβαρυνόταν με ΦΠΑ (βλέπε επόμενο σημείο).

3. Περίοδος Εφαρμογής Μηδενικού ΦΠΑ στο Γάλα
Όπως είναι γνωστό η Περίοδος Εφαρμογής του Προγράμματος είναι από τις 24 Απριλίου 2023 μέχρι τις 14 Ιουνίου 2023. Η ημερομηνία έναρξης επιβολής μηδενικού ΦΠΑ στο γάλα είναι η Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023 ημερομηνία κατά την οποία έγινε η σχετική δημοσίευση του θέματος στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Συνεπώς από τις 24 Απριλίου 2023 μέχρι τις 4 Μαΐου θα επιβάλλεται το νόμιμο ΦΠΑ (5%) στο γάλα ΚΑΙ από τις 5 Μαΐου μέχρι την λήξη του Προγράμματος, δηλαδή την 14 Ιουνίου 2023 ΔΕΝ θα επιβάλλεται ΦΠΑ. Στόχος του Προγράμματος είναι οι μαθητές να επωφελούνται το μηδενικό ΦΠΑ και ως συνέπεια να καταναλώσουν μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος. Ως εκ τούτου η μέγιστη επιδότηση θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα προς τον σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια κατά την περίοδο με μηδενικό ΦΠΑ οποιαδήποτε υπέρβαση των 0.57 σεντ ΔΕΝ θα επιδοτείται.

4. Συνοπτική παρουσίαση των σημείων 2 και 3
Περίοδος Εφαρμογής Ανώτατο ποσό επιδότησης ανά τεμάχιο γάλακτος των 250 ml (Το συγκεκριμένο επιλέξιμο προϊόν)
Περίοδος με ΦΠΑ 5%Από 24 Απριλίου 2023 μέχρι 4 Μαΐου 2023 0.60 σεντ
Περίοδος χωρίς ΦΠΑΑπό 5 Μαΐου 2023 μέχρι 14 Ιουνίου 2023 0.57 σεντ

5. Έλεγχος 10% για μη γαλακτικά συστατικά σε τυριά στα πλαίσια της εφαρμογής συνοδευτικών μέτρων γάλακτος.
Στα συνοδευτικά μέτρα που αφορούν το καθεστώς για το Γάλα για την αγορά τυριών (με εξαίρεση το χαλούμι και την αναρή), θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο της ετικέτας του προϊόντος που να αναφέρει αναλυτικά τα συστατικά του προϊόντος . Σημειώνεται ότι, τα τυριά δεν θα πρέπει να περιέχουν πέραν του 10% σε μη γαλακτικές ουσίες.

6. Οδηγίες για Tιμολόγια και άλλα αποδεικτικά πληρωμής.
Για τα αιτούμενα ποσά των αιτήσεων ενίσχυσης υποβάλλονται νόμιμα τιμολόγια τα οποία είναι πλήρως συμπληρωμένα και αποδεικνύουν την τιμή ανά προϊόν και τις ποσότητες σε μερίδες, κιλά ή τεμάχια αν πρόκειται για τα επιλέξιμα προϊόντα ή τα συνοδευτικά μέτρα που περιέχουν προϊόντα ΚΑΙ της αναλυτικής περιγραφής του υλικού ή της υπηρεσίας που παρασχέθηκε αν αφορά συνοδευτικά μέτρα.
Τα πιο πάνω τιμολόγια/δελτία παράδοσης συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής και άλλα αποδεικτικά πληρωμής ή έγγραφα όπως φωτοτυπημένες επιταγές ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (bank statement) για ηλεκτρονικές πληρωμές.
Τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί τοις μετρητοίς ΔΕΝ επιδοτούνται.
Τονίζεται ότι στα Τιμολόγια/Δελτία Παράδοσης και αποδείξεις πληρωμής θα πρέπει να αναγράφεται πέραν του ονόματος του Κυλικειάρχη/Προμηθευτή και το Σχολείο που αφορούν οι παραδόσεις ή η παροχή υπηρεσιών αν πρόκειται για συνοδευτικά μέτρα.


7. Σημείωση – Επιπρόσθετη Πληροφόρηση
Σημειώνεται ότι, το παρόν κείμενο δεν είναι εξαντλητικό. Επιπρόσθετη σχετική πληροφόρηση υπάρχει σε προηγούμενη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας όπως επίσης και στις ιστοσελίδες του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και του Τμήματος Γεωργίας.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία