Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2022- ΜΕΤΡΟ 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» -Β’ Προκήρυξη - 29/09/2023 08:33:31 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει την έναρξη της παραλαβής των αιτημάτων πληρωμής που αφορούν τα έξοδα πιστοποίησης για έτος 2022, όσον αφορά το Μέτρο 3.1: «Συστήματα Ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Τονίζεται ότι δικαιούχοι είναι μόνο αιτητές που υπέβαλαν αίτηση το έτος 2018, στην Β’ Προκήρυξη του Μέτρου.

Το Μέτρο καλύπτει τις δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε σύστημα ποιότητας καθώς και τις δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης.

Τα αιτήματα πληρωμής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται με συγκεκριμένο έντυπο, στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023. Οποιοδήποτε αίτημα υποβληθεί μετά από την προαναφερθείσα ημερομηνία θα θεωρείται εκπρόθεσμο και δεν θα εξετάζεται για σκοπούς χορηγίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα συγκεκριμένα έντυπα από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και από την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy._______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών