Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ
ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ - 11/05/2023 10:47:26 πμ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ
-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ-

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενημερώνει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες για τη διαχείριση των Δασμολογικών Ποσοστώσεων σε ετήσια φάση, σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει συστήματος Αδειών Εισαγωγής και Εξαγωγής.

Δασμολογική Περίοδος
  1/7/2023- 30/6/2024
Εγγύηση:
  €6/100 kg
Κωδικοί ΣΟ
  0202 και 0206 29 91
Περίοδος Ισχύος Άδειας
  Μέχρι 30 Ιουνίου 2024
Ημερομηνίες Αιτήσεων
  1-7 Ιουνίου 2023, 8:00-14:00
Δασμός Ποσόστωσης
  20% κατ’ αξίαν
Ποσότητα Αναφοράς:
Κατά την υποβολή της αίτησης για Άδεια Εισαγωγής Βόειου Κρέατος οι αιτητές υπόκεινται στην απαίτηση της Ποσότητας Αναφοράς:
   - Ελάχιστη ποσότητα αναφοράς: 25 τόνοι
   - Περίοδος αναφοράς: Μάϊος 2022 - Απρίλιος 2023
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τον καθορισμό της ποσότητας αναφοράς είναι οι διασαφήσεις των Τελωνείων οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται με την αίτηση της Άδειας Εισαγωγής (AGRIM).

Σημαντικές Σημειώσεις:
- Οι εμπορευόμενοι προτρέπονται όπως ενημερώνονται τόσο από τους Λειτουργούς του Μέτρου όσο και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή καταργήσεις στους Κανονισμούς των ποσοστώσεων.
- Οι αιτητές οφείλουν να επικοινωνούν και με το Τμήμα Τελωνείων για να εξασφαλίσουν/ επιβεβαιώσουν τον οκταψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας (Σ.Ο.) ο οποίος θα αναγράφεται στη θέση 16 της αίτησή τους για την έκδοση Εισαγωγής.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Λειτουργούς του Μέτρου:

- Μαρία Γεωργίου [mgeorgiou@capo.gov.cy | τηλ. 22 557690]
- Άννα Παπαλεοντίου [apapaleontiou@capo.gov.cy | τηλ.22 557723]EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία