Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2019Πίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΗ Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2019 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Σχέδια / Μέτρα / Καθεστώτα:

ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 • ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΕΣΕ)
 • ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΕΚΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-GREENING)


ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΑΑ 2014 - 2020

- Μέτρο 10 : ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΠΑΑ)
 • 10.1.1Α: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα
 • 10.1.1Β: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές
 • 10.1.1Γ: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή
 • 10.1.1Δ: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες του παραδοσιακού τοπίου (αμυγδαλιά, χαρουπιά, φουντουκιά, αγριοτριανταφυλλιά)
 • 10.1.1Ε &10.1.1Ζ: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και Κλαδοκάθαρος στα αμπέλια
 • 10.1.2Α: Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
 • 10.1.2Β: Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
 • 10.1.3Α:Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και διαχείριση υπολειμμάτων κονδύλων στις Πατάτες)
 • 10.1.3Β: Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα Εσπεριδοειδή)
 • 10.1.4: Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας.
 • 10.1.7: Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχιών
 • 10.1.8: Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου. (Στην προκήρυξη του 2015 ο κωδικός του Καθεστώτος ήταν 10.1.4)
 • 10.1.9 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων
 • 10.1.10: Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
 • 10.1.11Α: Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Σιτηρά
 • 10.1.11Β: Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Δενδρώδεις Καλλιέργειες
 • 10.1.11Γ: Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας
 • 10.1.12: Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια

- Μέτρο 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΠΑΑ)
 • 11.1: Μετατροπή απο τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
 • 11.2: Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας


- Μέτρο 12: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ (ΠΑΑ)
 • 12.1.1: Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας
 • 12.1.2: Διαχείριση Βοσκοτόπων


- Μέτρο 13: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος υποβολής Εμπρόθεσμης Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν)18/03/2019 - 18/04/2019
Περίοδος υποβολής Εκπρόθεσμης Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή)19/04/2019 - 14/05/2019
Απαράδεκτη Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ - δεν επιδοτούνται)15/05/2019 και έπειτα
Τελευταία ημερομηνία αλλαγών στην υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων31/05/2019
Τελευταία ημερομηνία αλλαγών στην υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων μετά από τους προκαταρκτικούς ελέγχους της Ενιαίας Αίτησης που δυνατόν να εκτελέσει ο ΚΟΑΠ10/06/2019
ΑΛΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ημερομηνία κατοχής γης 01/04/2019
Ημερομηνία Κατοχής / Σύμβασης Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης για δήλωση βοσκοτόπων01/04/2019
Περίοδος τήρησης της διαφοροποίησης καλλιεργειών (Πράσινη Ενίσχυση)15/03/2019 έως 15/06/2019
Ελάχιστη περίοδος τήρησης αγρανάπαυσης 01/02/2019 έως 31/07/2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΑΑ 2014 - 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / ΠΙΝΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2019

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ NEΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ _ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΛΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 10.1.10

ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΑΑ 2014 - 2020 - ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου / Καθεστώτος
Έντυπα Συμμετοχής
10
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
10.1.1Α
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα
10.1.1Β
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές
10.1.1Γ
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή
10.1.1Δ
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες του παραδοσιακού τοπίου (αμυγδαλιά, χαρουπιά, φουντουκιά, αγριοτριανταφυλλιά)
10.1.1Ε& 10.1.1Ζ
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και Κλαδοκάθαρος στα αμπέλια
10.1.2Α
Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
10.1.2Β1
Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
10.1.2Β2
Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
10.1.3Α
Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και διαχείριση υπολειμμάτων κονδύλων στις Πατάτες)
10.1.3Β
Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα Εσπεριδοειδ
10.1.4
Διατήρηση περοβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας
10.1.7
Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχιών
10.1.8
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου. (Στην προκήρυξη του 2015 ο κωδικός του Καθεστώτος ήταν 10.1.4)
10.1.10
Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
10.1.11Α
Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Σιτηρά
10.1.11Β
Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Δενδρώδεις Καλλιέργειες
10.1.11Γ Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας
10.1.12
Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια
Έντυπο Μεταβίβασης - Μέτρο 10
Έντυπο Μεταβίβασης - Μέτρο 10 - Πίνακας τεμαχίων
11
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΠΑΑ)
11.1
Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
11.2
Ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας
Σχέδιο Αμειψισποράς Βιολογικής
Έντυπο Μεταβίβασης - Μέτρο 11
Έντυπο Μεταβίβασης - Μέτρο 11 - Πίνακας τεμαχίων
12
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ (ΠΑΑ)
12.1.1
Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας
12.1.2
Διαχείριση Βοσκοτόπων
13
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών