Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μεταποιημένα: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟΜΕAΣ > Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά >> Κανονισμοί

Αριθμός
Έτος
Θέμα
1979
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται από τρίτες χώρες.

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών