Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΑναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ ("ΑΝΕΤΕΛ")

Λάρας 1,
7040 Βορόκλινη
Λάρνακα

Τηλ.: 24 815280
Φαξ: 24 636817


Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας σχεδιάστηκε με τρόπο που να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια της προσέγγισης LEADER και τα οποία αφορούν την προσέγγιση βάση της περιοχής, την «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση, την προσέγγιση εταιρικής σχέσης, την καινοτομία, την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των περιοχών και την τοπική διαχείριση.

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος επικεντρώνεται γύρω από ένα Κεντρικό Θέμα Συσπείρωσης, που αφορά:
«Την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και την Ανάδειξη της Περιοχής Παρέμβασης ως ένας Ελκυστικός Τόπος Διαβίωσης».

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών