Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο 4.2 - Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών ΠροϊόντωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ανακοίνωση Καθεστώτος
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος (18/8/2016)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης
Έντυπο Αίτησης
Πίνακες Επενδύσεων
Εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών
Έντυπο αλλαγής στοιχείων
Διευκρίνιση για Επιλέξιμα Προϊόντα
Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών