Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Παρέμβαση Α.Α. 1.5 «Ανάληψη υποχρεώσεων για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών» 2024Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.5 2024
Ανακοίνωση Παρέμβασης Α.Α. 1.5
Εγχειρίδιο Εφαρμογής Παρέμβασης Α.Α. 1.5
Έντυπο Αίτησης Παρέμβασης Α.Α. 1.5
Έντυπο Σύμβασης με Κτηνίατρο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Καταχώρησης Στοιχείων Θεραπείας
Ανακοίνωση Βεβαίωσης Ανασκόπησης Τήρησης Δράσεων 2024
Βεβαίωσης Ανασκόπησης Τήρησης Δράσεων 2024

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών