Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καθεστώς 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεωνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΆ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (13/4/2016 - 15/6/2016)

Παράταση υποβολής αιτήσεων Καθεστώτος 8.1
Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.1
Έντυπο Αίτησης Καθεστώτος 8.1
΄Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (15/4/2019 - 14/6/2019)

Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.1
Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτος 8.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.1
Έντυπο Αίτησης Καθεστώτος 8.1

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών