Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΚΟΑΠ


Θεσμικό Πλαίσιο


Με τον "Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο" (64(Ι)/2003) ιδρύθηκε στις 27 Ιουνίου 2003 ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα κονδύλια που διατίθενται στον τομέα της γεωργίας στα πλαίσια της εναρμόνισης της γεωργίας με την Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Με βάση το Νόμο αυτό, ο ΚΟΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο που δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. Συστάθηκε και λειτουργεί ως αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με βάση δική του νομοθεσία που του παρέχει σημαντική ευελιξία, ώστε να μπορεί να εργάζεται γρήγορα και αποτελεσματικά ανταποκρινόμενος στις αυστηρές προδιαγραφές και χρονικά πλαίσια που θέτει η Κοινότητα.Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών