Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΟΑΠΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα«Από τις 22/12/2020, ο ΚΟΑΠ παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήματα πρόσβασης σε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (184(Ι)/2017). Ο ΚΟΑΠ δύναται να επιβάλει τέλος παροχής των ζητούμενων πληροφοριών.»

Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών