Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο 21-Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας COVID-19Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
(20/11/2020 - 4/12/2020)
Ανακοίνωση προκήρυξης
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών Μέτρου 21 - Δράση: Τομέας Χοιροτροφίας
Αίτηση Συμμετοχής Μέτρου 21 - Δράση: Τομέας Χοιροτροφίας
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
(20/11/2020 - 4/12/2020)
Ανακοίνωση προκήρυξης
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών Μέτρου 21 - Δράση: Οινοποιητικός Τομέας
Αίτηση Συμμετοχής Μέτρου 21 - Δράση: Οινοποιητικός Τομέας
Παράρτημα 3 Αίτησης Συμμετοχής: "Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ"ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ
ΒΑΣΗ "ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ"
(14/05/2021 - 28/05/2021)
Ανακοίνωση προκήρυξης
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών Μέτρου 21 - Δράση: Στήριξη των Επιχειρήσεων Παραγωγής Οίνου Βάση "Κουμανδαρία"
Αίτηση Συμμετοχής Μέτρου 21 - Δράση: Στήριξη των Επιχειρήσεων Παραγωγής Οίνου Βάση "Κουμανδαρία"
Παράρτημα 3 Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών - "Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ"

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών