Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΚΟΑΠ


Σκοπός του Οργανισμού


Σκοπός του ΚΟΑΠ είναι:
α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,
β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α),
γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) οι οποίες, απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.


Κύριο καθήκον του ΚΟΑΠ αποτελεί η εκταμίευση και η διαχείριση των κονδυλίων που δικαιούται η Κύπρος με την ένταξη της στην ΕΕ. Στην πράξη, ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω των πληρωμών που καταβάλλει.


Επιπρόσθετα, στην αρμοδιότητα του ΚΟΑΠ ανήκει η διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που θα καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Καθορίστηκε ως
Αποστολή του, οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές στον αγροτικό μας κόσμο.

Το
Όραμά του είναι να έχει σοβαρό εκτόπισμα στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.


_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών