Προσφορές








ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο προσφορών πάνω από τα όρια



Hide details for [<a class="simpletext">2023</a>]2023
Hide details for [<a class="simpletext">Σεπτέμβριος</a>]Σεπτέμβριος
- 27/09/2023 «Διαγωνισμός για Αναβάθμιση και Επανασχεδιασμό του συστήματος Navision στη νεότερη έκδοση (Dynamics 365), Αρ. ΟΑΠ/ΑΕΝ/02/23/12») .
Show details for [<a class="simpletext">Μάιος</a>]Μάιος
Show details for [<a class="simpletext">2022</a>]2022
Show details for [<a class="simpletext">2021</a>]2021
Show details for [<a class="simpletext">2020</a>]2020
Show details for [<a class="simpletext">2018</a>]2018
Show details for [<a class="simpletext">2017</a>]2017
Show details for [<a class="simpletext">2016</a>]2016

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών