Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο προσφορών πάνω από τα όριαShow details for [<a class="simpletext">2023</a>]2023
Hide details for [<a class="simpletext">2022</a>]2022
Hide details for [<a class="simpletext">Ιανουάριος</a>]Ιανουάριος
- 28/01/2022 «Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Χρήσης και Συντήρησης Microsoft Enterprise Agreement, Αρ. ΟΑΠ/ΜΕΑ/01/22/01».
Show details for [<a class="simpletext">2021</a>]2021
Show details for [<a class="simpletext">2020</a>]2020
Show details for [<a class="simpletext">2018</a>]2018
Show details for [<a class="simpletext">2017</a>]2017
Show details for [<a class="simpletext">2016</a>]2016

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών