Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο προσφορών πάνω από τα όριαShow details for [<a class="simpletext">2023</a>]2023
Show details for [<a class="simpletext">2022</a>]2022
Hide details for [<a class="simpletext">2021</a>]2021
Hide details for [<a class="simpletext">Νοέμβριος</a>]Νοέμβριος
- 30/11/2021 «Διαγωνισμός Παροχή Δορυφορικών Εικόνων, Αρ. ΟΑΠ/ΠΔΕ/06/21/01»
Show details for [<a class="simpletext">2020</a>]2020
Show details for [<a class="simpletext">2018</a>]2018
Show details for [<a class="simpletext">2017</a>]2017
Show details for [<a class="simpletext">2016</a>]2016

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών